E.Dzemjanová : Organová škola

22.90 

Dostupné na objednávku

Kategórie:

Organová škola je základnou učebnicou hry na organe. Obsahuje súbor cvičení a príkladov, ktoré slúžia na osvojenie si zručností a návykov potrebných pre zvládnutie úloh organistu. Organová škola je dvojjazyčná, písaná v slovenskom a nemeckom jazyku. Emília Dzemjanová je profesorkou organovej hry a vedúcou oddelenia organovej a cirkevnej hudby na Konzervatóriu v Košiciach. Patrí k  popredným slovenským organovým interprétom a pedagógom.