Noty a spevníky

Rôzne

Info v predajni

Dostupné v predajni

Kategórie:
G.Ph.Telemann : Sonata in G & F – flauto (violino) e pianoforte
V.Tátoš : A teraz túto – 4 výber najobľúbenejších slovenských ľudových piesní
Ja, pesnička 1
Ja, pesnička 2
J.Máca : Bluegrassová mandolina – škola hry + CD
Ľ.Fetteriková : Hravé notičky (pracovný zošit, prípravné štúdium)
Ľ.Fetteriková : Hravé notičky Rytmus 2
Světové evergreeny
F.Emonts : Europäische Klavierschule Band 1
F.Emonts : Europäische Klavierschule Band 2
M.Novák : Vianočné koledy – klavír
Kraus, Dostál : Stupnice – klavír
J.Kotík : Hrajeme na mandolínu
V.Polívka : Akordy
Š.Urban : Na kytaru bez not
Terminal : Akordy pre všetkých – klavír, gitara
M. Nosek : Etuduety II.
Zahrajte si … Hity klasiky…. gitara
P.Jánský : Trampská kytara (učebnice pro začátečníky)
C.Süsser : Kytarová škola 2
C.Süsser : Cvičení a skladby pro začátečníky 1
S.Barek : Škola hry na kytaru
J.Jirmal : Škola hry na kytaru pro začátečníky
F. Sor : Etudy pre gitaru (výber)
B.Urbanec : Skladbičky pre klavír
J.S.Bach : Knižočka skladieb pre A.M.Bachovú ( Macudzinski )
J.S.Bach : Dvouhlasé invence a tříhlasé sinfonie
P.Ullmann : Škola hry na keyboard

Z.Böhmová, A.Grünfeldová, A.Sarauer : Klavírní škola pro začátečníky
J.Demjan : Škola hry na akordeóne
Klasikové a jejich současníci I.
J.F.Mazas : Melodické etudy, op. 36, 1. zošit (HC)
O.Ševčík : Výmeny polôh a príprava ke cvičení stupníc op. 8 (Bärenreiter)
Zo zápisníka slovenských klasikov pre malých huslistov, revidoval A.Móži
M.Vozar : Hudobná náuka 1 – Pracovný zošit – v slovenčine
M.Vozar : Hudobná náuka 2 – Pracovný zošit – v slovenčine
M.Vozar : Příklady z hudební teorie, pracovní sešit
O.Hricová : Hudobný zošitok (prípravné štúdium)

Z.Böhmová, A.Grünfeldová, A.Sarauer : Klavírní škola pro začátečníky
J.Demjan : Škola hry na akordeóne
Klasikové a jejich současníci I.
J.F.Mazas : Melodické etudy, op. 36, 1. zošit (HC)
O.Ševčík : Výmeny polôh a príprava ke cvičení stupníc op. 8 (Bärenreiter)
Zo zápisníka slovenských klasikov pre malých huslistov, revidoval A.Móži
M.Vozar : Hudobná náuka 1 – Pracovný zošit – v slovenčine
M.Vozar : Hudobná náuka 2 – Pracovný zošit – v slovenčine
M.Vozar : Příklady z hudební teorie, pracovní sešit
O.Hricová : Hudobný zošitok (prípravné štúdium)